Plan Rekrutacji

SZUKASZ PRACOWNIKA

 Każdemu pracodawcy pomagamy w wyszukaniu i dotarciu do najlepszych na rynku pracy specjalistów, tych, którzy szukają pracy jak też tych, którzy aktywnie jej nie   poszukują.

 Pomocą w dokonaniu oceny predyspozycji Kandydata do pracy na zaproponowanym mu stanowisku.

 Specjalizujemy się w rekrutacjach na stanowiska specjalistyczne średniego i wyższego szczebla na terenie całej Polski.

  PLAN REKRUTACJI

 Nasze rozwiązania rekrutacyjne szyte są na miarę w   zależności od wielkości firmy, jej specjalizacji i potrzeb, z którymi się zapoznajemy.

 

  1/ Poszukiwanie odpowiednich kandydatów

  *bazy danych: posiadamy własną, stale aktualizowaną, elektroniczną bazę kandydatów,

  *poszukiwania przy użyciu portali społecznościowych, które stanowią największe źródło potencjalnych kandydatów.

  *metoda poszukiwań bezpośrednich w konkurencyjnych firmach, czyli Direct Search

 2/ Weryfikacja Kandydata pod względem jego umiejętności   zawodowych, predyspozycji osobowościowych do objęcia  proponowanego mu stanowiska pracy

* rozmowa kwalifikacyjna z Kandydatami, która najczęściej przybiera formę wywiadu zawodowego, którego celem jest uzyskanie informacji uzupełniających dane pozyskane dzięki CV lub w wyniku zastosowania innych metod rekrutacyjnych.

  *wywiad kompetencyjny, inaczej wywiad behawioralny (BEI –  behavioural event interview) – strukturalizowany – jest   narzędziem, które pozwala ocenić kompetencje kandydata na podstawie zebranych podczas wywiadu informacji o     zachowaniu kandydata.

  *przeprowadzenie testów psychologicznych/ na życzenie/ np.: kwestionariusz temperamentu (FCZ-KT), kwestionariusz   inteligencji emocjonalnej (PKIE), kwestionariusz osobowości   NEO-FFI

3/ Sporządzenie raportu z rozmów i testów, dokonanie oceny końcowej i przedstawienie informacji, który z badanych Kandydatów najlepiej naszym zdaniem będzie pełnił powierzone mu funkcje w Państwa firmie.

Personika Doradztwo Personalne